Hướng dẫn tải file

16/09/2016 02:46 CH

Đối với phiên bản Word Apps của OneDrive hiện nay:

Ở chân trang, bạn sẽ thấy một dấu tam giác nhỏ, ckick vào dấu tam giác này để hiện ra một menu xổ xuống. Click chọn: Tải về một bản sao


Đối với phiên bản Word Online của Skydrive lúc trước:

1. Trong cửa sổ nội dung, click  File 

2. Menu xổ xuống có dạng như sau:

3. Click vào Download a Copy

4. Trên desktop của máy tính của bạn, ở góc dưới bên trái màn hình sẽ hiện ra nội dung tải về. 

 

5. Khi hoàn tất, bạn click chuột vào nút mủi tên để hiện ra menu tùy chọn và chọn Mở

6. Click nút Trở về  (Nếu dùng trình duyệt Chrome) hoặc Return  (Nếu dùng trình duyệt IE) để quay lại nội dung xem trước đó.

Bài đọc nhiều