Hướng dẫn điều chỉnh nội dung giảng dạy Vật Lý phổ thông từ năm học 2020 - 2021

29/08/2020 10:36 SA | 10776

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẢNG DẠY VẬT LÝ THCS VÀ THPT

TỪ NĂM HỌC 2020 - 2021

(Văn bản đính kèm của công văn số 3280 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ngày 27-8-2020)

 

BÀI LIÊN QUAN