17/09/2016 04:45 CH | 1042

BÀI NÀY ĐÃ ĐƯỢC RÚT KHỎI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 12 CHUẨN TỪ NĂM HỌC 2011 - 2012

Sự hình thành vũ trụ (Phỏng vấn GS Trịnh Xuân Thuận) Phần 1

Sự hình thành vũ trụ (Phỏng vấn GS Trịnh Xuân Thuận) Phần 2

Giới thiệu về Hệ Mặt Trời

Mô phỏng quá trình du hành vũ trụ (Từ Trái Đất đến một hành tinh rồi trở về Trái Đất)

Trái Đất được hình thành như thế nào?

Sự hình thành Trái Đất (Phim tài liệu của VTV) Phần 1

Sự hình thành Trái Đất (Phim tài liệu của VTV) Phần 2