Cảm ứng điện từ

18/01/2018 12:43 CH | 5766

CÁC VIDEO YOUTUBE VỀ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

1. Bài giảng về từ thông và hiện tượng cảm ứng điện từ

 

 

2. Thí nghiệm Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ

Nếu video trên đây không hiển thị được, mời bạn xem trực tiếp trên Facebook tại:

https://www.facebook.com/phothong.vatly.3/videos/178791542886198/

3. Ứng dụng biến áp của hiện tượng cảm ứng điện từ: