Phản ứng nhiệt hạch

17/09/2016 04:43 CH | 5559

I. Phản ứng nhiệt hạch là gì?

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng trong đó hai hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.

Ta chỉ xét các phản ứng nhiệt hạch xảy ra với các hạt nhân có số khối A   10. 

Một phản ứng nhiệt hạch điển hình là

Ta dễ dàng tính được năng lượng mà phản ứng này tỏa ra là 17,6 MeV.

II. Năng lượng của phản ứng nhiệt hạch

  • Phản ứng nhiệt hạch cũng là một phản ưng hạt nhân tỏa năng lượng.
  • Tính theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng nhiệt hạch tỏa ra nhiều năng lượng hơn phản ứng phân hạch.

Tuy nhiên, để có thể gây ra được phản ứng nhiệt hạch cần phải có nhiệt độ rất cao (lên đến hàng trăm triệuoC)

 

Bài trước   Lên đầu trang   Trở lại đầu chương  Trở lại trang chủ