Hiện tượng tự cảm

27/01/2018 12:55 CH | 7735

CÁC VIDEO YOUTUBE VỀ HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

1. Thí nghiệm về hiện tượng tự cảm với cấu trúc mạch điện đơn giản nhất:

Trong thí nghiệm này:

Mắc mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động E = 9 V với mạch ngoài gồm một ống dây điện (được quấn bởi vài ngàn vòng dây) và mắc với một bóng đèn nê-on (chỉ cháy sáng khi hiệu điện thế ở hai đầu của bóng đèn này lớn hơn 100 V). Bóng đèn mắc song song với ống dây điện và được nối với nguồn điện E thông qua một công-tắc K (loại ấn - thả).

  • Ấn vào: Nguồn điện cung cấp dòng điện cho mạch ngoài.
  • Thả ra: Nguồn điện không cung cấp dòng điện cho mạch ngoài.

Thí nghiệm cho thấy:

  • Khi ấn nút công-tắc: Đèn nê-on không sáng dù có dòng điện qua nguồn.
  • Khi thả nút công-tắc: Đèn nê-on bật sáng trong thời gian rất ngắn.

Tuy nhiên, dễ thấy rằng: Khi ta thả nút công-tắc, đã có một hiệu điện thế hàng trăm vôn được tạo ra ở hai đầu ống dây. Đây là hiện tượng tự cảm xảy ra trong ống dây..