Đồ thị các đại lượng P, U trong các loại mạch điện xoay chiều

12/12/2017 04:18 CH | 60

Các đồ thị trong bài toán điện xoay chiều

Các đồ thị trong mục này được vẽ bằng chương trình Geogebra và được lưu trữ tại địa chỉ web https://www.geogebra.org/nguyngocxuan

1. Đồ thị của hàm công suất P theo biến số R trong mạch RLC (L là cuộn cảm thuần)

Click vào các nút tròn hoặc nhập số liệu vào các ô nhập liệu để có đồ thị phù hợp

 

Link xem trực tiếp: https://ggbm.at/naWJSGpx

Còn tiếp tục cập nhật