Đồ thị các đại lượng P, U trong các loại mạch điện xoay chiều

12/12/2017 04:18 CH | 1495

Các đồ thị trong bài toán điện xoay chiều

Các đồ thị trong mục này được vẽ bằng chương trình Geogebra và được lưu trữ tại địa chỉ web https://www.geogebra.org/nguyngocxuan

1. Đồ thị của hàm công suất P theo biến số R trong mạch RLC (L là cuộn cảm thuần)

Click vào các nút tròn hoặc nhập số liệu vào các ô nhập liệu để có đồ thị phù hợp

 

Link xem trực tiếp: https://ggbm.at/naWJSGpx

Còn tiếp tục cập nhật