Hiện tượng quang - phát quang

17/09/2016 04:33 CH | 27441

I. Hiện tượng quang - phát quang

Chiếu một dung dịch fluorescein đựng trong một ống nghiệm bằng một đèn led tử ngoại ta thấy dung dịch fluorescein phát ra ánh sáng màu xanh lục. Hiện tượng này là hiện tượng quang - phát quang.

Chú ý: Đây là ảnh có bản quyền, đăng tại http://www.flickr.com/photos/37388341@N00/1498367097/

Xem thêm về fluorescein và hiện tượng huỳnh quang ở đèn ống

Hiện tượng quang phát quang là niện tượng một chất hấp thụ ánh sáng có bước sóng này và phát ra ánh sáng có bước sóng khác.

Ngoài hiện tượng quang - phát quang còn có các hiện tượng phát quang khác như

  • Hiện tượng hóa - phát quang.
  • Hiện tượng điện - phát quang.
  • Hiện tượng phát quang catốt.
  • .......

II. Huỳnh quang và lân quang

Một đặc điểm của hiện tượng quang - phát quang là nó còn kéo dài một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích. Thời gian này dài ngắn khác nhau phụ thuộc vào chất phát quang.

1. Huỳnh quang:

  • Ánh sáng phát quang hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
  • Thường xảy ra đối với chất lỏng và chất khí.

Đèn huỳnh quang gắn ở bánh xe đạp

2. Lân quang:

  • Ánh sáng phát quang còn kéo dài một khoảng thời gian đáng kể sau khi tắt ánh sáng kích thích.
  • Thường xảy ra đối với chất rắn.
  • Những chất rắn có khả năng phát lân quang gọi là chất lân quang.

Tượng đại bàng vào ban ngày (ảnh trái) và vào ban đêm (ảnh phải).

Nhờ pha chất lân quang vào nguyên liệu chế tác mà phần trên của bức tượng có thể phát sáng ban đêm nhờ được kích thích bởi ánh sáng vào ban ngày. 

Nguồn: wikipedia.org

Ly dạ quang

Đồng hồ dạ quang, ngày (ảnh trái) và đêm (ảnh phải)

III. Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang 

Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.

huỳnh-quang  > kích thích

Đoạn video sau đây trình bày ứng dụng của hiện tượng quang - phát quang trong biểu diễn nghệ thuật (Đoạn trích trong America 's Got Talent 2017)

Bài trước   Lên đầu trang   Bài kế tiếp   Trở về trang chủ