Đề thi trung học phổ thông môn Vật lý năm 2022

08/07/2022 04:01 CH | 1384

ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022

Môn Vật lý

ĐỀ THI:

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC (từ Bộ giáo dục và đào tạo ngày 15/7/2022) 

https://drive.google.com/drive/folders/1yFdZ17MCiDp80wKviSDz77Sbb7R5C-qJ

 

 

 

 

 

 

BÀI LIÊN QUAN