Cách chứng minh các kết quả thường dùng của bài toán điện xoay chiều

28/11/2017 03:56 CH | 6479

CHỨNG MINH CÁC KẾT QUẢ THƯỜNG ĐƯỢC DÙNG TRONG BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU

1. Mạch RLC (L thuần cảm). Thay đổi C để URC cực đại:

2. Mạch RLC (L thuần cảm). Thay đổi tần số để UR hoặc UL hoặc UC cực đại:

 

Bài trước   Lên đầu trang   Bài kế tiếp   Trở về Trang chủ