Các đề ôn tập Học kỳ II và một phần Học kỳ I

14/05/2022 11:48 SA | 1267

CÁC ĐỀ ÔN TẬP VẬT LÝ 12

Nội dung Học kỳ II và một phần nội dung Học kỳ I theo tiến độ ôn  tập

(Dành cho HS đang học với Thầy Ngụy Ngọc Xuân tại 91 Nguyễn Chí Thanh, TP HCM và tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, 649 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình TP HCM)

Click vào tên đề thi để mở liên kết

Cần có mật khẩu đề thi để bắt đầu làm bài

1. Đề B01 (HKII + Con lắc lò xo)

2. Đề B02 (HKII + Con lắc lò xo) Đề có nhiều câu khó

3. Đề B03 (HKII + Chương I: Dao động cơ)

4. Đề B04 (HKII + Chương I: Dao động cơ)

5. Đề B05 (HKII + 1 phần HKI từ Dao động cơ đến Giao thoa sóng cơ)

6. Đề B06 (HKII + 1 phần HKI từ Dao động cơ đến Sóng dừng)

7. Đề B07 (HKII + HKI trừ phần Dòng điện xoay chiều và Sóng âm)

8. Đề B08 (HKII + HKI trừ phần Dòng điện xoay chiều và Sóng âm) KHÓ

9. Đề B09 (HKII + HKI trừ phần Dòng điện xoay chiều và Sóng âm + Vật Lý 11)

10. Đề B10 (Vật lý 12 trừ phần dòng điện xoay chiều + Vật Lý 11)

11. Đề B11 (Vật lý 12 + Vật lý 11) chưa có câu dòng điện xoay chiều và Vật lý 11 khó

 

 

 

 

BÀI LIÊN QUAN