Các đề ôn tập Học kỳ II và một phần Học kỳ I

14/05/2022 11:48 SA | 59

CÁC ĐỀ ÔN TẬP VẬT LÝ 12

Nội dung Học kỳ II và một phần nội dung Học kỳ I theo tiến độ ôn  tập

(Dành cho HS đang học với Thầy Ngụy Ngọc Xuân tại 91 Nguyễn Chí Thanh, TP HCM)

Click vào tên đề thi để mở liên kết

Cần có mật khẩu đề thi để bắt đầu làm bài

1. Đề B01 (HKII + Con lắc lò xo)

2. Đề B02 (HKII + Con lắc lò xo) Đề có nhiều câu khó

3. Đề B03 (HKII + Chương I: Dao động cơ)

4.

 

 

 

 

 

BÀI LIÊN QUAN