Đề thi thử THPTQG 2018 của Chuyên ĐHSP Hà Nội (Lần 3)

11/05/2018 04:38 CH | 4363

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 của THPT chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội (Lần 3)

Có đáp án

Thông báo đính chính:

Câu 9: Sửa đáp án A: "Mắt không tật" thay vì "Mắt không tắt"

Câu 16: Đáp án D: "Các đường sức không cắt nhau" thay vì "không cách nhau"

Câu 31: Điện áp đặt vào hai đầu AB là u = 160\sqrt{2} cos100^{\pi }t (V) thay vì 160\sqrt{6}

Câu 36: "... cách màn 100 cm" thay vì "--- cách mạng 100 cm"

Câu 38: Đáp án D là \frac{5}{2} thay vì \frac{5}{3}

BÀI GIẢI CHI TIẾT

(được bạn Trần Thanh Vinh gửi)

 

BÀI LIÊN QUAN