Văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình Vật lý THPT theo hướng giảm tải của Bộ Giáo Dục và Đào tạo năm 2011

23/09/2016 09:43 SA | 808

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Click vào nút Tệp trong cửa sổ nội dung rồi chọn Tải xuống bản sao để tải về (Dạng file: MS Word)

Hướng dẫn:

BÀI LIÊN QUAN