Cảm ứng điện từ

16/01/2018 11:52 SA | 1466

CÁC VIDEO YOUTUBE VỀ HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

1. Bài giảng về từ thông và hiện tượng cảm ứng điện từ

 

2. Thí nghiệm Faraday về hiện tượng cảm ứng điện từ

3. Ứng dụng biến áp của hiện tượng cảm ứng điện từ:

 

BÀI LIÊN QUAN