Thắc mắc 3 của Thảo Trinh về một câu trắc nghiệm giao thoa sóng cơ, tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên trung trực dao động ngược pha với trung điểm của hai nguồn.

17/09/2016 05:01 CH | 251

BÀI LIÊN QUAN