[Đọc thêm] Hiện tượng quang - phát quang

14/10/2016 09:38 SA | 1870

I. Về sự phát quang của fluorescein

1. Ảnh đăng trên wikipedia.org

Do fluorescein chưa được trộn đều với nước nên khi chiếu sáng bình chứa thì chỉ những chổ có fluorescein mới phát sáng, do đó tạo thành dạng không đều.

Hình dưới đây cho thấy một đèn ống phát ra tia tử ngoại làm phát quang bột fluorescein chưa hòa tan hoàn toàn với nước.

2. Tài liệu về phân tử fluorescein đăng tại http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorescein

a) Cấu trúc phân tử: C20H12O5

Nguồn: wikipedia.org

b) Dạng: Bột, nhẹ

c) Tan trong nước: yếu

d) Phổ hấp thụ, phát xạ:

II. Đèn huỳnh quang

(Tài liệu đăng tại wikipedia.org)

1. Đèn huỳnh quang phát ánh sáng trắng:

a) Dạng nhìn thấy:

b) Phổ phát xạ bên ngoài ống:

2. Đèn huỳnh quang phát ánh sáng tím và tia tử ngoại:

a) Dạng nhìn thấy:

Thành trong của ống không được phủ bởi bất kỳ lớp bột huỳnh quang nào.

b) Phổ phát xạ bên ngoài ống

 

Bài trước   Lên đầu trang   Bài kế tiếp   Trở về trang chủ