Đồ thị các đại lượng P, U trong các loại mạch điện xoay chiều

12/12/2017 04:38 CH | 7282

Các đồ thị trong bài toán điện xoay chiều

Các đồ thị trong mục này được vẽ bằng chương trình Geogebra và được lưu trữ tại địa chỉ web https://www.geogebra.org/nguyngocxuan

Các file này cần trình tính toán dài nên thời gian tải dài. Do đó, mời các bạn click vào các đường link để xem, tải về xem hoặc xử lý trực tiếp.

1. Đồ thị của hàm công suất P theo biến số R trong mạch RLC (L là cuộn cảm thuần)

Click vào các nút tròn hoặc nhập số liệu vào các ô nhập liệu để có đồ thị phù hợp

Link xem trực tiếp: https://ggbm.at/naWJSGpx

2. Đồ thị của UR , UL , UC khi thay đổi tần số góc ω

Link xem trực tiếp: https://ggbm.at/fmhWrKdD

3. Đồ thị điện áp hiệu dụng hai đầu L khi thay đổi cảm kháng ZLtrong mạch RLC

Link trực tiếp: https://ggbm.at/aCjAnaT9

4. Đồ thị điện áp hiệu dụng URC theo dung kháng ZC

Link trực tiếp: https://ggbm.at/dkSUZePJ

5. Đồ thị điện áp hiệu dụng URL theo cảm kháng ZL

Link trực tiếp: https://ggbm.at/Bh8Y7kPT

Còn tiếp tục cập nhật

BÀI LIÊN QUAN