Đề thi và đáp án chính thức môn Vật lý kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2012

23/09/2016 09:03 SA | 3581 | Link 1 | Link 2

File MS Word và file PDF. Có đáp án các mã đề

Đề thi (Dạng file PDF)

Click vào đây để tải về hoặc Click vào nút  File   trong cửa sổ nội dung, chọn Download a Copy để tải về (Dạng file: MS Word)

Xem hướng dẫn tải về

Đáp án các mã đề (Dạng file PDF)

Click vào đây để tải về

BÀI LIÊN QUAN