162 câu trắc nghiệm Vật Lý phần Cơ dao động

18/09/2016 07:56 CH | 657 | Link

Tài liệu này có mức độ khó trung bình, có ích cho các em đang tập trung ôn tập để nâng khả năng giải đề từ mức trung bình lên mức khá.

 

https://drive.google.com/file/d/0B1OWn0dLw-0SZTkzOGYyMjktY2VkZS00NzkzLThlZWQtNDkwMTk2YmIxNTFm/view

BÀI LIÊN QUAN